Zde můžeš najít věci, které vymyslel sám Rest. To díky Vám stále jsem volnej a v tom sále jsem okay v tom sále jsem okay.